Διεθνής φιλία (ISGF)

Τhe International Scout and Guide Fellowship – Διεθνής Προσκοπική και Οδηγική Φιλία

Η Διεθνής Φιλία (Δ.Φ.) όπως απλά λέγεται είναι μια ανεξάρτητη κίνηση που έχει σαν σκοπούς «να βοηθά τους Παλαιούς Προσκόπους και Οδηγούς να διατηρούν ζωντανό το πνεύμα της Προσκοπικής και Οδηγικής Υπόσχεσης και Νόμου στην ιδιωτική τους ζωή. Να μεταφέρουν αυτό το πνεύμα στις κοινωνίες που ζουν και εργάζονται. Να βοηθούν ενεργά τον Προσκοπισμό και τον Οδηγισμό στις κοινωνίες τους, στις χώρες τους και σε ολόκληρο τον κόσμο, χωρίς να ξεχνούν τις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους».

Οι αρχές της Διεθνούς Φιλίας είναι:

  • Ο σεβασμός της ανθρώπινης ζωής και των δικαιωμάτων του ανθρώπου
  • Η προώθηση της δικαιοσύνης και της ειρήνης για να δημιουργηθεί ένας πιο ευτυχισμένος κόσμος
  • Η συμβολή στη διεθνή κατανόηση ιδιαίτερα με τη φιλία, την ανοχή και τον σεβασμό του πλησίον.

Ιστορία της Διεθνούς Φιλίας Παλαιών Προσκόπων και Οδηγών

Το Σεπτέμβριο του 1950 η Επιτροπή Παλαιών Προσκόπων συνεδρίασε στην Πορτογαλία (Λισαβόνα) και συνέταξε ένα σχέδιο καταστατικών για μια Διεθνή Φιλία Παλαιών Προσκόπων και Παλαιών Οδηγών.
Αυτό το καταστατικό εγκρίθηκε από τη Διεθνή Επιτροπή Προσκόπων και ένα προκαταρτικό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 1951 στην Δανία με τη συμμετοχή εκπροσώπων και παρατηρητών από 12 χώρες.

Επίσης 24-25 Οκτωβρίου 1953 πραγματοποιήθηκε στην Ελβετία μια Γενική Συνέλευση με την συμμετοχή εκπροσώπων και παρατηρητών από 18 χώρες. Εκεί υιοθετήθηκε το προσωρινό καταστατικό και οι υπογραφές που τέθηκαν στις 25 Οκτωβρίου το μεσημέρι ίδρυσαν επίσημα τη Διεθνή Φιλία Παλαιών Προσκόπων και Οδηγών.

Η Ελλάδα είναι ιδρυτικό μέλος από το έτος 1953 από την πλευρά των Προσκόπων μόνο. Το 1977 στη Γενική Συνέλευση της IFOFSAG που έγινε στο Μοντρέ της Ελβετίας, αποφασίστηκε η συμμετοχή και των Παλαιών Ελληνίδων Οδηγών με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Επειδή αυτή η επωνυμία δεν ανταποκρινόταν στην πραγματική κατάσταση με δεδομένο ότι άλλη είναι η δομή και η εξάρτηση των δύο οργανώσεων από τα αντίστοιχα Σώματα (ΣΕΠ και ΣΕΟ) η επωνυμία αυτή άλλαξε και από τον Ιανουάριο του 1980 μετά από συμφωνία των δύο οργανώσεων και σύμφωνη γνώμη των δύο Σωμάτων ΣΕΠ και ΣΕΟ η Ελλάδα εκπροσωπείται στην ISGF με την επωνυμία «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, esppoe@sep.org.gr , JOINT COMMITTEE OF FORMER SCOUTS AND GUIDES OF GREECE – COMITE DE LIAISON DES ANCIENS SCOUTS ET GUIDES DE GRECE.

Προκειμένου να περιγραφούν οι ομάδες που σχηματίζουν Παλαιοί Πρόσκοποι και Οδηγοί, οι ιδρυτές επέλεξαν τον όρο GUILD – GUILDE που κατά τον Μεσαίωνα σήμαινε μια Ένωση εμπόρων – τεχνιτών που ιδρύθηκε με σκοπό την αμοιβαία βοήθεια υπέρ των μελών της.

Οργάνωση: Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο και αποτελείται από αντιπροσώπους όλων των Οργανώσεων.(Με δικαίωμα ψήφου συμμετέχουν κατά μέγιστο 4 μέλη κατά χώρα).

Επίσημες γλώσσες είναι η Γαλλική και Αγγλική.

Διεθνές Συμβούλιο: Είναι το εκτελεστικό όργανο της Διεθνούς Φιλίας. Οι Παγκόσμιες Κινήσεις των Προσκόπων και Οδηγών αντιπροσωπεύονται σε αυτό με έναν αντιπρόσωπο από κάθε οργάνωση.

Διεθνής Γραμματεία: Είναι η Διοικητική Έδρα της Διεθνούς Φιλίας

Κεντρικός Κλάδος: Παλαιοί Πρόσκοποι και Οδηγοί που υπάγονται απευθείας στην Διεθνή Φιλία επειδή δεν υπάρχει αντίστοιχη Οργάνωση στη χώρα που κατοικούν.

Οι Οργανώσεις μέλη της Διεθνούς Φιλίας ομαδοποιούνται γεωγραφικά σε Περιοχές και Υποπεριοχές μετά από συνεννόηση με το Διεθνές Συμβούλιο.

Η Ελλάδα συμμετέχει στην Περιοχή της Ευρώπης και στις Υποπεριοχές της Μεσογείου και Νοτίου Ευρώπης και μέλη των οργανώσεών της παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες συναντήσεις που οργανώνονται.

UNESCO: η Διεθνής Φιλία περιλαμβάνεται στους Οργανισμούς της, στην κατηγορία «αμοιβαία πληροφόρηση»

Ετήσιες Συνδρομές:
Καθορίζονται από την Γενική Συνέλευση και βασίζονται στην απογραφή της 31 Δεκεμβρίου και πληρώνονται τον επόμενο χρόνο