Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκλέχθηκε στο 14ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Οδηγών, που διεξήχθη στο Βερολίνο, τον Αύγουστο 2013.

Το Συμβούλιο αποτελείται από τις:

  • Corinna Hauri - Πρόεδρος
  • Amanda Medler - Αντιπρόεδρος 
  • Pascale Vandersmissen - Μέλος
  • Έρη Παπαδοπούλου - Μέλος
  • Nina Fleck - Μέλος
  • Sharon O' Neil Libreri - Μέλος