Εκατονταετηρίδα

WAGGGS Centenary 2010-2012

Το 2010 ξεκινούν οι πανηγυρικοί εορτασμοί για την Εκατονταετηρίδα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Οδηγών. Οι δραστηριότητες θα λάβουν μέρος σε διάφορα μέρη της γης, όπου το ΣΕΟ θα έχει τη δυνατότητα να εκπροσωπηθεί. Πληροφορίες θα παρέχονται άμεσα.

Το Τμ. Διεθνών Σχέσεων είναι πρόθυμο να συνεργαστεί με κάθε Τ.Τ., Περιφέρεια, ή Ομάδα που θα θελήσει να οργανώσει μια παρόμοια πανηγυρική εκδήλωση.