Διεθνή Πτυχία

Σας παρουσιάζουμε τα Πτυχία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Οδηγών με την ευχή να σας φανούν χρήσιμα στη δουλειά σας στις Ομάδες σας.

Τα σήματα των Πτυχίων διατίθενται από το Τμ. Διεθνών, αφού πρώτα μας στείλετε μια σύντομη αξιολόγηση της δουλειάς σας πάνω σε αυτά.