Ευρωπαϊκές Επιτροπές

Membership Group
Υπήρξε Μέλος η Ντέμη Μωραΐτου για τα έτη 2003-2006

Resources Pool
Tα Μέλη αυτής της Επιτροπής είναι:

Medeea Negutescu (Πρόεδρος)
Jonas Akesson
Minna Joensuu
Sophy Kotti         (υπήρξε Μέλος για τα έτη 2003-2006 & είναι μέλος για τα έτη 2006-2009)
Monia Maracci 
Sharon O’Neill Libreri 
Jacintha Pertersen-Kok          
Aet Rannu                           
Simone Riner                        
Anna Risso                        
Jon Gréta Sigurjonsson          
Tomi Tomsic                        
Pascale Vandersmissen           
Friederike Weisser                  
      

Advocacy Group
Tα Μέλη αυτής της Επιτροπής είναι:

Midge Coombs (Πρόεδρος)
Alice Barbieri                               
Laura Cottey                              
Stephanie Darmanin                    
Linda Fröström                            
Elena Gozalez-Vidal                      
Margita Hulmanova                     
Agnija Jansone                            
Heidi Jokinen                               
Nadia Karayianni                         
Korana Kovacevic                        
Tove Iren Lea                             
Cordula Lötscher                        
Madeleine Maatstap                    
Eri Papadopoulou    (Είναι μέλος για τα έτη 2006-2009)                    
Rose Sombeiywo                         
Virginie Tiberghien                       
Ina Werner