Ε.Σ.Π.Π.Ο.Ε.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΣΠΠΟΕ)

Σκοπός: είναι η αποδοχή των σκοπών της ISGF και συγκεκριμένα:

  • η σύναψη δεσμών και συνεργασίας μεταξύ των Εθνικών Οργανώσεων, η ενθάρρυνση ιδρύσεως τέτοιων Οργανώσεων σε χώρες που δεν υπάρχουν και η προαγωγή της φιλίας των Παλαιών Προσκόπων και Οδηγών όλου του κόσμου.
  • η βοήθεια προς τους Παλαιούς Προσκόπους και Οδηγούς προκειμένου να διαφυλάσσουν ζωντανό το πνεύμα της Προσκοπικής και Οδηγικής Φιλίας και του Νόμου στην ζωή τους, να μεταφέρουν το πνεύμα αυτό στις κοινότητες που ζουν και εργάζονται και να στηρίζουν ενεργά τον Προσκοπισμό και τον Οδηγισμό στις κοινότητές τους, στις χώρες τους και στον κόσμο, χωρίς να ξεχνούν τις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους.
  • η προσπάθεια για την τήρηση των αρχών που επιβάλλουν τον σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη και δικαιοσύνη για να δημιουργηθεί ένας κόσμος πιο ευτυχισμένος και την συνεισφορά στην παγκόσμια κατανόηση, με τη φιλία την ανοχή και τον σεβασμό των άλλων.
  • Τέλος η συνεχής στενή επαφή και συνεργασία με την ΚΕΠΠΕ και το Τμήμα Συνεργασίας του ΣΕΟ για την προαγωγή και ανάπτυξη των Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων και των Ομάδων Συνεργασίας.

Έδρα: Στην Αθήνα και τα γραφεία στεγάζονται προσωρινά στην ΚΕΠΠΕ, Πτολεμαίων 1, 11635, Αθήνα

Σύνθεση: Αποτελείται από 6 μέλη, τρία από την ΚΕΠΠΕ και τρία από το Τμήμα Συνεργασίας. Περιλαμβάνονται οι δύο Πρόεδροι των οργανώσεων αυτών που εναλλάσσονται στα καθήκοντα Προέδρου και Αντιπροέδρου ανά διετία, ενώ τα υπόλοιπα μέλη επιλέγονται σύμφωνα με τα ισχύοντα στην κάθε οργάνωση.

* Αν υπάρχει εκλεγμένο μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου της Διεθνούς Φιλίας από την Ελλάδα μετέχει λόγω ιδιότητος ως 7ο μέλος στην ΕΣΠΠΟΕ, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

*Το Τμήμα Συνεργασίας εκπροσωπείται στην ΕΣΠΠΟΕ από την εκάστοτε Πρόεδρο του Τμήματος για όλη την διάρκεια της θητείας της. Στην ΕΣΠΠΟΕ το Τμήμα εκπροσωπείται και από δύο Παλαιές Οδηγούς που επιλέγονται από την Πρόεδρο και εγκρίνονται από το Δ.Σ..

Η θητεία αυτών των 2 Παλαιών Οδηγών είναι διετής με δικαίωμα παράτασης για άλλα δύο χρόνια.

Στη Διεθνή Φιλία η Ελλάδα εκπροσωπείται μέσω της ΕΣΠΠΟΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ISGF