Ημέρα Φιλίας

25 Οκτωβρίου  - «ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΙΑΣ»
FELLOWSHIP DAY  - LA JOURNEE DE L’ AMITIEE

Η «Διεθνής Προσκοπική και Οδηγική Φιλία» (ΙSGF  - INTERNATIONAL SCOUT –GUIDE FELLOWSHIP) ιδρύθηκε στη Λουκέρνη της Ελβετίας  στις 25 Οκτωβρίου 1953 με την αρχική ονομασία  IFOFSAG (the International Fellowship of Former Scouts and Guides) μετά από σχετική απόφαση του Παγκόσμιου Συνεδρίου της WOSM και WAGGGS του ίδιου έτους.  Η ιδέα ήταν να ιδρυθεί μια παγκόσμια πλατφόρμα για ενήλικες οι οποίοι δεν μπορούν για προσωπικούς, επαγγελματικούς κ.λπ. λόγους να έχουν ενεργό συμμετοχή στις προσκοπικές και οδηγικές οργανώσεις αλλά εξακολουθούν να βασίζουν την ζωή τους στις αρχές και αξίες του Προσκοπισμού και Οδηγισμού.

Η ΙSGF είναι  μια ανεξάρτητη οργάνωση για ενήλικες,  που στηρίζει τον Προσκοπισμό και Οδηγισμό,  δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο και συνεργάζεται αρμονικά και με αμοιβαία κατανόηση και με τις  2 οργανώσεις των νέων την WOSM και WAGGGS.

Αρχές της ΔΠΟΦ είναι :

  • Ο σεβασμός της ζωής και των δικαιωμάτων του ανθρώπου
  • Η εργασία για δικαιοσύνη και ειρήνη, ώστε να δημιουργηθεί ένας καλύτερος κόσμος
  • Η συμβολή στη διεθνή κατανόηση και ειδικότερα στη Φιλία , την ανοχή και τον σεβασμό των άλλων

Έχει μέλη- εθνικές οργανώσεις -  σε 61 χώρες σε όλο τον κόσμο καθώς και μεμονωμένα μέλη σε άλλες 32 χώρες, τα οποία είναι συνδεδεμένα απευθείας  με την Κεντρική Διοίκηση.

Αυτό που πλέον γίνεται όλο και περισσότερο αποδεκτό είναι ότι οι 3 οργανώσεις  ΙSGF , WOSM  και WAGGGS βασίζονται στις ίδιες αρχές, αξίες,  ιδέες και μεθόδους ( THREE  ORGANISATIONS – ONE MOVEMENT)

Το 1996, στο Παγκόσμιο Συνέδριο της ΙSGF στο Montegrotto υιοθετήθηκε η ονομασία  Διεθνής Προσκοπική και Οδηγική Φιλία (ΙSGF  - INTERNATIONAL SCOUT –GUIDE FELLOWSHIP),  με σκοπό να καταδειχθεί ότι :

  • Οι ενήλικες που την απαρτίζουν είναι Πρόσκοποι και Οδηγοί καί όχι παλαιοί ή πρώην
  • Η  ΙSGF  αποτελεί μέρος της κίνησης του Προσκοπισμού και Οδηγισμού
  • Η ΙSGF είναι επίσης ένας εκπαιδευτικός οργανισμός που παρέχει εκαίδευση στα μέλη του ( π.χ.δια βίου εκπαίδευση –προσωπική ανάπτυξη).

To 1965  η 6η Γενική Συνέλευση της I.F.O.F.S.A.G.  που έγινε στις Βρυξέλλες,  υιοθέτησε  την πρόταση να γιορτάζεται κάθε χρόνο η 25 Οκτωβρίου (επέτειος ίδρυσής της), ως «Ημέρα Φιλίας».

Η Ελλάδα συμμετέχει στην ΙSGF με την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Σ.Π.Π.Ο.Ε.) 

Ημέρα Φιλίας 2012 - Μήνυμα Προέδρου της Διεθνούς Φιλίας

Ημέρα Φιλίας 2011 - Μήνυμα Προέδρου της Διεθνούς Φιλίας