Διοικητικό Συμβούλιο

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από 12 μέλη.
 
Μετά τη Γενική Συνέλευση του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού της 17ης Μαρτίου 2018 και τις Αρχαιρεσίες της 18ης Μαρτίου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την παρακάτω σύνθεση:
 

Λένα Λεβίδη    

Πρόεδρος 

Λίλα Μιχαηλίδου                     

Αντιπρόεδρος

Μαρία Καρακεσίσογλου Γενική Έφορος
Ελένη Γεωργοπούλου                   Γενική Γραμματέας
Τζοβάνα Λαρίσση                      Ταμίας
Γκάρυ Δέδε                       Έφορος Διεθνών Σχέσεων
Μαρία Αλεξοπούλου Μέλος
Μαρίνα Αλεξοπούλου          Μέλος
Μαρία Γιούτσου       Μέλος
Κική Κατούφα Μέλος
Κική Μάκου                      Μέλος
Ελένη Φαγογένη         Μέλος