Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟ 13/9/2020

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από 12 μέλη.
 
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού της 12ης Σεπτεμβρίου 2020 και τη συνεδρίαση για τη συγκρότησή του σε σώμα της 13ης Σεπτεμβρίου 2020 έχει την παρακάτω σύνθεση:

 

Ελένη Γεωργοπούλου Πρόεδρος
Κική Κατούφα Αντιπρόεδρος
Μαρίνα Αλεξοπούλου Γενική Έφορος
Σόφη Μπέλμπα                  Γενική Γραμματέας
Σοφία Θειάδου                     Ταμίας
Νανώ Παπαϊωάννου                      Έφορος Διεθνών Σχέσεων
Μαρία Αλεξοπούλου Μέλος
Μαρία Γιούτσου         Μέλος
Έρη Παπαδοπούλου                     Μέλος
Κέλλυ Πετρατζά Μέλος
Άντζυ Τερζάκη Μέλος
Νάσος Τσιάμης     Μέλος