Θέματα (στόχος, βήματα)

Το Συμβούλιο Ομάδας

Στόχος
Να γνωρίσουμε τι είναι και πώς γίνεται το ΣΟ στην ομάδα ΜΟ.

Το Συμβούλιο Ομάδας με βήματα

Βήμα 1ο
α)
Τι πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με το Συμβούλιο Ομάδας; (Τι είναι, Πότε, Ποιος, Πώς, Γιατί) Βρίσκουμε και κωδικοποιοπούμε τη γνώση αυτή.
β) Βρίσκουμε τον τρόπο με τον οποίο θα την παρουσιάσουμε.
γ) Προετοιμάζουμε την παρουσίαση.
δ) Παρουσιάζουμε σε όλη την ομάδα.

Βήμα 2ο
α)
Βρίσκουμε τα σημεία της γνώσης του Συμβουλίου Ομάδας που θέλουμε να σιγουρευτούμε πως όλοι έχουν κατανοήσει (αν ήταν κουίζ, ποιες θα ήταν οι ερωτήσεις;)
β) Βρίσκουμε έναν ευχάριστο τρόπο (παιχνίδι, χορό, τραγούδι ή κάτι άλλο) στο οποίο συμμετέχει όλη η Oμάδα για να  επιβεβαιώσουμε πως αυτά που παρουσιάσαμε έχουν γίνει κατανοητά σε όλους.

Βήμα 3ο
Θα χρειαστεί να κάνουμε ΣΟ για τις ανάγκες του διημέρου. Ποιος θα προεδρεύσει; Ποια θέματα θα συζητηθούν; Η ημερήσια διάταξη αυτού του ΣΟ μπορεί να περιλαμβάνει:
 Τους ρόλους που έχουν τα μέλη της ομάδας για το διήμερο
 Λειτουργικά θέματα για το διήμερο
 Αξιολόγηση του διημέρου ως τώρα (όταν αξιολογούμε κάτι τοποθετούνταιι πρώτα όσοι έχουν δουλέψει για αυτό και στη συνέχεια η υπόλοιπη ομάδα)
 Συντονισμό για τη συνέχεια της ημέρας

Βήμα 4ο
Το πόσο αποτελεσματική ήταν η εκπαίδευση σε σχέση με το ΣΟ ουσιαστικά αξιολογείται μέσα στο πλαίσιο της ζωής της ομάδας στη διάρκεια της οδηγικής χρονιάς.

 

 Οι Υπευθυνότητες

Στόχος
• Να γνωρίσουμε τι και ποιες είναι  οι υπευθυνότητες  στην ομάδα ΜΟ.
• Να αναλάβει κάθε ΜΟ μια υπευθυνότητα


Οι Υπευθυνότητες με βήματα

Βήμα 1ο
α)
Τι πρέπει να γνωρίζω σχετικά με  τις Υπευθυνότητες;
(Τι είναι, Πότε, Ποιος, Πώς, Γιατί) Βρίσκουμε και κωδικοποιοπούμε τη γνώση αυτή.
β) Βρίσκουμε τον τρόπο με τον οποίο θα την παρουσιάσουμε.
γ) Προετοιμάζουμε την παρουσίαση.
δ) Παρουσιάζουμε σε όλη την Oμάδα.

Βήμα 2ο
α)
Βρίσκουμε τα σημεία της γνώσης των Υπευθυνοτήτων που θέλουμε να σιγουρευτούμε πως όλοι έχουν κατανοήσει (αν ήταν κουίζ, ποιες θα ήταν οι ερωτήσεις;)
β) Βρίσκουμε έναν ευχάριστο τρόπο (παιχνίδι, χορό, τραγούδι ή κάτι άλλο) στο οποίο συμμετέχει όλη η Oμάδα για να επιβεβαιώσουμε πως αυτά που παρουσιάσαμε έχουν γίνει κατανοητά σε όλους.

Βήμα 3ο
Κάνουμε ΣΟ για τις υπευθυνότητες (ποιες θα χρειαστούμε φέτος, πόσο θα διαρκέσουν, ποιος αναλαμβάνει τι κτλ) Στη συνέχεια δίνεται χρόνος να ξεκινήσουν να δουλεύουν οι υπευθυνότητες. Ένα από τα ζητούμενα μπορεί να είναι καθένας να σκεφτεί για την υπευθυνότητά του πράγματα που χρειάζεται να γίνουν καθώς και επιπλέον ιδέες που μπορούν να γίνουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Βήμα 4ο
Το πόσο αποτελεσματική ήταν η εκπαίδευση σε σχέση με τις υπευθυνότητες ουσιαστικά αξιολογείται μέσα στο πλαίσιο της ζωής της Ομάδας, πχ στο τέλος κάθε τριμηνίας.


Οι Επιτροπές

Στόχος
• Να γνωρίσουμε τι  είναι  και πώς δουλεύουν οι επιτροπές  στην Oμάδα ΜΟ.
• Να ενταχθεί κάθε ΜΟ σε μια ή περισσότερες επιτροπές
• Να γνωρίσουμε τι είναι και πώς δομείται μια συγκέντρωση
 

Οι Επιτροπές με βήματα

Βήμα 1ο
α)
Τι πρέπει να γνωρίζω σχετικά με τις Επιτροπές  και τη συγκέντρωση;
(Τι είναι, Πότε, Ποιος, Πώς, Γιατί) Βρίσκουμε και κωδικοποιοπούμε τη γνώση αυτή.
β) Βρίσκουμε τον τρόπο με τον οποίο θα την παρουσιάσουμε.
γ) Προετοιμάζουμε την παρουσίαση.
δ) Παρουσιάζουμε σε όλη την Oμάδα.

Βήμα 2ο
α)
Βρίσκουμε τα σημεία της γνώσης των Επιτροπών και της Συγκέντρωσης που θέλουμε να σιγουρευτούμε πως όλοι έχουν κατανοήσει (αν ήταν κουίζ, ποιες θα ήταν οι ερωτήσεις;)
β) Βρίσκουμε έναν ευχάριστο τρόπο (παιχνίδι, χορό, τραγούδι ή κάτι άλλο) στο οποίο συμμετέχει όλη η Ομάδα για να επιβεβαιώσουμε πως αυτά που παρουσιάσαμε έχουν γίνει κατανοητά σε όλους.


Βήμα 3ο
Χωριζόμαστε σε επιτροπές των 3-4 ατόμων. Κάθε επιτροπή επιλέγει μία συγκέντρωση από έναν εικονικό προγραμματισμό τριμηνίας και δουλεύει τα παρακάτω ζητούμενα.
Ζητούμενα είναι:
• να διατυπώσουν το στόχο της συγκέντρωσης
• να προτείνουν πηγές για αυτή
• να αποφασίσουν τι ακριβώς θα περιλαμβάνει
• να φτιάξουν τη δομή της κι ένα ωρολόγιο
• να ετοιμάσουν και να παρουσιάσουν στην ολομέλεια ένα μικρό μέρος της (πχ το άνοιγμα ή ένα παιχνίδι)
• να προγραμματίσουν τη δουλειά τους ως επιτροπή για τη συγκέντρωση με βάση τα βήματα δουλειάς μιας επιτροπής και με δεδομένο ότι η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία (πχ σε 6 βδομάδες από σήμερα)

Βήμα 4ο
Το πόσο αποτελεσματική ήταν η εκπαίδευση σε σχέση με τις επιτροπές ουσιαστικά αξιολογείται μέσα στο πλαίσιο της ζωής της ομάδας, πχ στην αξιολόγηση κάθε επιτροπής, στο ΣΟ κάθε συγκέντρωσης.

 

Η Ατομική Πρόοδος

Στόχος
• Να γνωρίσουμε ποια είναι η ατομική πρόοδος των ΜΟ και ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής της.
• Να κινητοποιηθεί κάθε ΜΟ ώστε να μπει στη διαδικασία ολοκλήρωσης της Ατομικής του Προόδου.

Η Ατομική Πρόοδος με βήματα

Βήμα 1ο
α)
Τι πρέπει να γνωρίζω σχετικά με την Ατομική Πρόοδο;
(Τι είναι, Πότε, Ποιος, Πώς, Γιατί) Βρίσκουμε και κωδικοποιοπούμε τη γνώση αυτή.
β) Βρίσκουμε τον τρόπο με τον οποίο θα την παρουσιάσουμε.
γ) Προετοιμάζουμε την παρουσίαση.
δ) Παρουσιάζουμε σε όλη την Oμάδα.

Βήμα 2ο
α)
Βρίσκουμε τα σημεία της γνώσης της Ατομικής Πρόοδου που θέλουμε να σιγουρευτούμε πως όλοι έχουν κατανοήσει (αν ήταν κουίζ, ποιες θα ήταν οι ερωτήσεις;)
β) Βρίσκουμε έναν ευχάριστο τρόπο (παιχνίδι, χορό, τραγούδι ή κάτι άλλο) στο οποίο συμμετέχει όλη η Oμάδα για να  επιβεβαιώσουμε πως αυτά που παρουσιάσαμε έχουν γίνει κατανοητά σε όλους.

Βήμα 3ο
Σε ΣΟ η Oμάδα θέτει κριτήρια αξιολόγησης προσανατολισμών και ειδικεύσεων. Οι ΜΟ επιλέγουν και προετοιμάζουν έναν προσανατολισμό από το στάδιο στο οποίο βρίσκονται. Όσοι ολοκληρώσουν τη δουλειά τους μπορούν και να τον παρουσιάσουν επι τόπου στο ΣΟ.  Το κέρδος, σε κάθε περίπτωση, είναι ότι οι ΜΟ μπαίνουν στη διαδικασία να επιλέξουν πράγματα που τους ενδιαφέρουν και να κάνουν μια αρχή. Όσοι δεν παρουσιάσουν τους προσανατολισούς τους στο ΣΟ, τους εντάσσουν στον προγραμματισμό της Ομάδας.
Ακόμη, οι ΜΟ μπορούν να βρουν προσανατολισμούς και ειδικεύσεις που σχετίζονται με την υπευθυνότητα που έχουν αναλάβει και με τους οποίους θα τους ενδιέφερε να ασχοληθούν.

Βήμα 4ο
Το πόσο αποτελεσματική ήταν η εκπαίδευση σε σχέση με την ατομική πρόοδο ουσιαστικά αξιολογείται μέσα στο πλαίσιο της ζωής της Oμάδας.

 

Ο Προγραμματισμός

Στόχος
Να γνωρίσουμε τι είναι και πώς γίνεται ο προγραμματισμός στην Oμάδα ΜΟ και να πραγματοποιήσουμε τον προγραμματισμό της Α’ τριμηνίας.

Ο Προγραμματισμός με βήματα

Βήμα 1ο
α)
Τι πρέπει να γνωρίζω σχετικά με το τον Προγραμματισμό;
(Τι είναι, Πότε, Ποιος, Πώς, Γιατί) Βρίσκουμε και κωδικοποιοπούμε τη γνώση αυτή.
β) Βρίσκουμε τον τρόπο με τον οποίο θα την παρουσιάσουμε.
γ) Προετοιμάζουμε την παρουσίαση.
δ) Παρουσιάζουμε σε όλη την Oμάδα.

Βήμα 2ο
α)
Βρίσκουμε τα σημεία της γνώσης του Προγραμματισμού που θέλουμε να σιγουρευτούμε πως όλοι έχουν κατανοήσει (αν ήταν κουίζ, ποιες θα ήταν οι ερωτήσεις;)
β) Βρίσκουμε έναν ευχάριστο τρόπο (παιχνίδι, χορό, τραγούδι ή κάτι άλλο) στο οποίο συμμετέχει όλη η Ομάδα για  να επιβεβαιώσουμε πως αυτά που παρουσιάσαμε έχουν γίνει κατανοητά σε όλους.

Βήμα 3ο
Κάνουμε κανονικό προγραμματισμό της Ομάδας και ολοκληρώνουμε τον προγραμματισμό της Α’ τριμηνίας.

Βήμα 4ο
Το πόσο αποτελεσματική ήταν η εκπαίδευση σε σχέση με τον προγραμματισμό ουσιαστικά αξιολογείται μέσα στο πλαίσιο της ζωής της Ομάδας, κυρίως στην αξιολόγηση κάθε τριμηνίας και στην αξιολόγηση χρονιάς.