Τμήμα Εκπαιδεύσεων

Λίγα λόγια για το Τμ. Εκπαιδεύσεων

Ευθύνη του Τμήματος είναι:

  • Η εκπαίδευση Στελεχών και Βοηθών Ομάδων, Εφόρων, μελών Συμβουλίων, μελών Τμημάτων Διοίκησης και Επιτροπών του Σ.Ε.Ο. καθώς και ενήλικων ατόμων εκτός Οδηγισμού, που επιθυμούν να εργαστούν για τον Οδηγισμό και έχουν αποδεχτεί την Οδηγική Ιδεολογία δίνοντας την Οδηγική Υπόσχεση.
  • Η προώθηση Στελεχών και Εφόρων στον εκπαιδευτικό τομέα και η συνεχής ανανέωση των γνώσεών τους.
  • Ο εκσυγχρονισμός και η ανανέωση των εκπαιδευτικών μεθόδων και του περιεχομένου των εκπαιδεύσεων.