Τμήμα Επικοινωνίας & Δημόσιων Σχέσεων


Σκοπός του Τμήματος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων είναι να μεριμνά για την οργανωμένη και συνεχή προβολή των δράσεων του ΣΕΟ και παράλληλα να τροφοδοτεί τον Οδηγικό χώρο με πληροφορίες και γνώσεις χρήσιμες για το χτίσιμο της επικοινωνιακής του εικόνας.

Θα χαρούμε να επικοινωνείτε μαζί μας και είμαστε ανοικτοί σε κάθε νέα ιδέα και πρωτουβουλία που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας!