Συνεργαζόμεοι Ξενώνες – Καταφύγια

Εδώ θα βείτε τη Λίστα με όλα τα Καταφύγια που υπάρχουν ανά την Ελλάδα.  
 

 

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για Κατασκηνωτικούς χώρους άλλων Φορέων που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα.
 

Επίσης σας προτείνουμε:

 
Ξενοδοχείο στα 3-5 Πηγάδια. Ειδική προσφορά για τις Οδηγικές ομάδες, ύστερα από συνεννόηση με τον Τοπικό Έφορο της Νάουσας. Δείτε την αναλυτική φόρμα.      
      

 

Ξενώνας στη Μεταμόρφωση Νάουσας. Ειδική προσφορά για τις Οδηγικές Ομάδες, ύστερα από συνεννόηση με τον Τοπικό Έφορο της Νάουσας. Δείτε την αναλυτική φόρμα.

 

 

Κατασκηνωτικός χώρος Πούντας Ζέζας στο Λαύριο. Δείτε την αναλυτική φόρμα.

Προσκοπικό Κατασκηνωτικό Κέντρο Πατέρα "Ιωάννης Πανταζής". Δείτε την αναλυτική φόρμα.

Καταφυγίου της Πετρόστρουγκας στον Όλυμπο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης. Δείτε την αναλυτική φόρμα.