Τμήμα Συνεργασίας

Οι Ομάδες Συνεργασίας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού αποτελούνται από Μέλη που έχουν βιώσει στο παρελθόν την Οδηγική Ζωή και ενώ συνεχίζουν το "Οδηγικό Παιχνίδι" ταυτόχρονα προσφέρουν με πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες στον ενεργό Οδηγισμό.

Αποστολή του Τμήματος Συνεργασίας είναι να διατηρεί τους δεσμούς με άτομα, που υπήρξαν μέλη του Οδηγισμού, αλλά δεν έχουν πια συγκεκριμένη ευθύνη, και να τα ενεργοποιήσει για να στηρίξουν το έργο του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού.
 
Σκοπός και ευθύνη τμήματος είναι: 

  • η οικονομική υποστήριξη του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού
  • η ίδρυση Ομάδων Οδηγών του Τμήματος Συνεργασίας και η φροντίδα για τη σωστή λειτουργία τους
  • η βοήθεια στη γενικότερη προσπάθεια του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού για ανάπτυξη του Οδηγισμού
  • η στενή Συνεργασία με Τοπικούς Εφόρους και Εφόρους Περιφέρειας για την καλή λειτουργία των Ομάδων Συνεργασίας
  • η οργάνωση Πανελληνίων Συναντήσεων των Ομάδων Συνεργασίας, όπου γίνεται αξιολόγηση της δουλειάς τους και ανταλλάσσονται σκέψεις και απόψεις για την καλύτερη λειτουργία τους.

Το Τμήμα Συνεργασίας διοικείται από την/τον Πρόεδρο που είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Ο. και από Συμβούλιο που καταρτίζει η/ο Πρόεδρος και εγκρίνει το Δ.Σ.

Υποχρεώσεις των Μελών των Ομάδων Συνεργασίας

Τα μέλη πληρώνουν την ετήσια συνδρομή τους στο ΣΕΟ και την ISGF (International Scout and Guide Fellowship)

 
ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ιστορία του Τμήματος Συνεργασίας άρχισε πολύ φυσικά από παλιά Στελέχη της Αθήνας που πήγαιναν στα γραφεία του ΣΕΟ και υποδέχονταν όσους έρχονταν για πληροφορίες στο "ΣΩΜΑ" και κυρίως Στελέχη από όλη την Ελλάδα, βοηθώντας τα στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στη ζωή της Αθήνας.

Το καλοκαίρι του 1974 τα τραγικά γεγονότα της Κύπρου έφεραν ένα πλήθος παλιά Στελέχη και Οδηγούς στο ΣΕΟ, με καθοδήγηση της Βιβής Παπαδημητρίου, που ανταποκρίθηκαν στην Πανελλήνια κινητοποίηση για αποστολή ρουχισμού, τροφίμων και φαρμάκων στους πληγέντες Κυπρίους.

Για αυτές τις εθελόντριες παλιές Οδηγούς οργανώθηκε την επόμενη χρονιά μία συνάντηση. Εκεί διαπιστώθηκε για μια ακόμη φορά η επιθυμία αυτών των Παλαιών Οδηγών για προσφορά μέσα και έξω από τον Οδηγισμό.

Η Ομάδα αυτή ονομάστηκε "Ομάδα Επικοινωνίας και Συνεργασίας", δύο λέξεις μεστές από νόημα.

  • Επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη - Παλιές Οδηγούς
  • Συνεργασία με τον Οδηγισμό

Πολύ γρήγορα ιδρύθηκαν Ομάδες και σε άλλες Πόλεις της Ελλάδας.

Το 1977 στο Μοντρέ της Ελβετίας αναγνωρίζεται η Ομάδα αυτή του Σ.Ε.Ο. ως τακτικό μέλος του Παγκόσμιου Συνδέσμου Παλαιών Προσκόπων και Οδηγών (I.F.O.F.S.A.G.). Τον Οκτώβριο του 1980 πραγματοποιείται η 1η Μεσογειακή Συνάντηση Παλαιών Προσκόπων και Οδηγών στην Αθήνα. Η τελετή έναρξης έγινε στην Πνύκα.

Το 1987 καταργείται η λέξη "επικοινωνία" από την ονομασία των Ομάδων Παλαιών Οδηγών. Αποτελούν πλέον Τμήμα της Διοίκησης του Σ.Ε.Ο. με την ονομασία "Τμήμα Συνεργασίας". Δίνεται έτσι έμφαση στη Συνεργασία με τον ενεργό Οδηγισμό και στην υποστήριξή του με όλα τα μέσα.

Τον Σεπτέμβριο/Οκτώβριο 1991 πραγματοποιείται στη Χαλκιδική η 19η Γενική Συνέλευση Παλαιών Προσκόπων και Οδηγών (ISGF) με τη συμμετοχή 425 εκπροσώπων από 31 οργανώσεις-μέλη.
Στις 1-6 Οκτωβρίου του 2000 πραγματοποιείται η 10η Μεσογειακή Συνάντηση στην Ερέτρια.

Το 1995 προστέθηκε ο προσδιορισμός "Παλαιών" προκειμένου να εναρμονισθεί η ονομασία του Τμήματος με το όνομα της Παγκόσμιας Οργάνωσης των Παλαιών Προσκόπων και Οδηγών I.F.O.F.S.A.G (International Fellowship of Former Scouts and Guides) στην οποία ανήκει μέσω της Ε.Σ.Π.Π.Ο.Ε.

Πλέον το όνομα της Παγκόσμιας Οργάνωσης έχει τροποποιηθεί σε ISGF (International Scout and Guide Fellowship) και δεν περιλαμβάνει τον όρο¨"Former" (Παλαιών).

Στις 19 Μαϊου 2009
 Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Ο. υιοθέτησε την πρότασή μας για την αλλαγή του ονόματος του Τμήματος Συνεργασίας Παλαιών Οδηγών σε Τμήμα Συνεργασίας στην επικοινωνία μας στα πλαίσια του Σ.Ε.Ο. και σε Τμήμα Συνεργασίας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού όταν απευθυνόμαστε εκτός του Σ.Ε.Ο.

Σήμερα λειτουργούν 61 Ομάδες Συνεργασίας σε όλη την Ελλάδα με 1.419 ενεργά μέλη.