Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας

Το Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας είναι νεοσυσταθέν, ιδρύθηκε το 2007, όταν στο προϋπάρχον τμήμα Εκπαιδευτικών Κέντρων  ανετέθη και η ευθύνη της ακίνητης περιουσίας του ΣΕΟ.

Σκοπός του Τμήματος Ακίνητης Περιουσίας είναι:

  • η οργάνωση και η σωστή λειτουργία των Εκπαιδευτικών Κέντρων, των Οδηγικών Ξενώνων, των κατασκηνωτικών χώρων που λειτουργούν στην Ελλάδα, 
  • η συντήρηση των κτιρίων και η καλαίσθητη εμφάνισή τους.
  • η γενικότερη αξιοποίηση, εκμετάλλευση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του ΣΕΟ για εξασφάλιση οικονομικών πόρων, 
  • ο συντονισμός των ενοικιάσεων των χώρων 
  • η οργάνωση προγραμμάτων για μέλη και φίλους του Σ.Ε.Ο. στους χώρους, όποτε αυτό χρειαστεί.

Το τμήμα επικεντρώθηκε στην ολοκλήρωση της λεπτομερούς καταγραφής των ακινήτων του ΣΕΟ και της χρήσης που έχει καθένα από αυτά.  Μετά από επικοινωνία με τα περισσότερα τοπικά τμήματα συγκεντρώθηκαν πληροφορίες και έγγραφα και έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η προσπάθεια μας.
 
Συνεχώς βεβαίως εντοπίζονται ακίνητα με αναμφίβολο ιδιοκτησιακό καθεστώς για το ΣΕΟ. Έχουμε όμως πλέον τη δυνατότητα να τα εντοπίζουμε, να επικεντρώνουμε σ’ αυτά και να ξεκαθαρίζουμε τις καταστάσεις.

Το Τμήμα μας φρόντισε την οργάνωση και τακτοποίηση του Αρχείου της Ακίνητης Περιουσίας του ΣΕΟ, όπου πλέον είναι σε θέση να λειτουργήσει ως πηγή πληροφόρησης για τα Τοπικά Τμήματα και τα ακίνητά τους

Φροντίδα μας είναι επίσης η αντιμετώπιση οποιονδήποτε νομικών προβλημάτων ή απαιτήσεων από και προς τρίτους προκύψουν για ακίνητο του ΣΕΟ.

Στην ευθύνη μας είναι η υποβολή δηλώσεων στο κτηματολόγιο για όλες τις περιοχές της χώρας που έχει ανοίξει η διαδικασία. Έχουν υποβληθεί δηλώσεις σε όλες τις περιοχές που έχουμε ακίνητα και λειτουργούν κτηματογραφικά γραφεία.
Παρακολουθούμε συγχρόνως στενά τις εξελίξεις για τις περιοχές εκείνες για τις οποίες η διαδικασία κτηματογράφησης δεν έχει ακόμα ξεκινήσει.  

Με την δημιουργία του ΕΤΑΚ  γίνονται διαρκώς διασταυρώσεις στοιχείων και επαληθεύσεις των ακινήτων του ΣΕΟ προκειμένου να έχουμε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τη σωστή υποβολή των σχετικών δηλώσεων.

Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε στην αποδοτικότερη εκμετάλλευση και αξιοποίηση όσων ακινήτων μας είναι δυνατόν για την οικονομική ενίσχυση των σκοπών του ΣΕΟ σε καιρούς οικονομικά δύσκολους.
Το τμήμα συμμετέχει στην επιτροπή Οικονομικών που έχει συσταθεί με αυτό το σκοπό.