Πρόγραμμα στην κατασκήνωση

Το πρόγραμμα στην κατασκήνωση καταρτίζεται κυρίως από το Αρχηγείο της Κατασκήνωσης, αλλά κομμάτια του προγράμματος μπορούν να αναλάβουν και οι Οδηγοί.

Το πρόγραμμα βασίζεται στις προτάσεις και στις ανάγκες των Οδηγών, περιλαμβάνει πάντα μια Κεντρική Ιδέα που στηρίζεται στις ανάγκες, τις δυνατότητες των παιδιών και τις δυνατότητες που προσφέρει ο τόπος που γίνεται η Κατασκήνωση (πχ Ιστορικά Γεγονότα της περιοχής).

Στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα αναφέρονται οι καθημερινές δραστηριότητες της κατασκήνωσης. Στις καθημερινές δραστηριότητες περιλαμβάνονται και τα Συμβούλια (Ομάδας, Ενωμοτίας, Υπευθύνων και Αρχηγείου) και η Ώρα Γωνιάς.

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει : Εκλογές, Ατομική Πρόοδο, Εργαστήρια, Μεγάλα Παιχνίδια,  Πορείες, Ψυχαγωγίες, Γνωριμία με τον τόπο, Κοινωνική Προσφορά, Δραστηριότητα Ενωμοτίας.