Τμήμα Υλικού

Ευθύνη του Τμήματος είναι:

  • Η κάλυψη των αναγκών  των Κλάδων και των Τμημάτων Διοίκησης για υλικό, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αυτά επιθυμούν.
  • Η προμήθεια και η πώληση των Οδηγικών ειδών  καθώς και εκδρομικών και κατασκηνωτικών ειδών και δώρων.
  • Η λειτουργία του Πρατηρίου Οδηγικών Ειδών "Το Μαγαζάκι μας" στα Κεντρικά Γραφεία του Σ.Ε.Ο. και του e-shop μέσω του ιστότοπου του ΣΕΟ.
  • Η διεκπεραίωση παραγγελιών από όλη την Ελλάδα.