Περιφέρειες

Περιφερειακοί Έφοροι

 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη,
Κεντρική Μακεδονία
Καρίνα Δημοπούλου
Βόρειο Αιγαίο, Δυτικός και
Νότιος Τομέας Αττικής
Βάνα Καπαραλιώτη
Δυτική Ελλάδα, Ήπειρος,
Ιόνια Νησιά
Ματούλα Τσιντσιλώνη
 Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία Διονυσία Μαυροπόδη
Νότιο Αιγαίο,
Κεντρικός Τομέας Αττικής
Σταματία Μαργαρίτη
 Πελοπόννησος, Δυτική Αττική,
Νησιά Αττικής, Πειραιάς
 Άννα Πετρέα
Στερεά,
Βόρειος Τομέας Αττικής
 Σόφη Μπέλμπα
Κρήτη, Ανατολική Αττική

Γιώργης Θεοδωράτος