Λειτουργία Οδηγικού Πρατηρίου

Από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021, το Οδηγικό Πρατήριο

θα εξυπηρετεί ΜΟΝΟ τις παραγγελίες που θα έρχονται

με e-mail στο magazaki@seo.gr