Κατασκηνώσεις Εξωτερικού

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πλευρές του Οδηγικού Παιδαγωγικού Προγράμματος είναι η δυνατότητα που προσφέρει στα παιδιά και στα Στελέχη:
• Να ταξιδεύουν στο εξωτερικό
• Να έρχονται σε επαφή με συνομήλικους τους από άλλες χώρες, να βιώνουν τη διαφορετικότητα και να αναπτύσσουν διεθνείς φιλίες.
• Να προβάλλουν την Ελλάδα και το ΣΕΟ

Κάθε χρόνο, το Τμ. Διεθνών Σχέσεων επεξεργάζεται τις προσκλήσεις κατασκηνώσεων εξωτερικού που λαμβάνει από τις ξένες οδηγικές οργανώσεις και μετά από σχετική είσήγηση προς το Δ.Σ., ανακοινώνει στις Ομάδες τις εγκεκριμένες κατασκηνώσεις.

Σκοπός μας είναι  να μπορέσουμε να χαρίσουμε στα παιδιά και τα Στελέχη την ευκαιρία να ζήσουν τις μοναδικές εμπειρίες που προσφέρει μια Οδηγική κατασκήνωση, με πρόγραμμα πλούσιο σε δραστηριότητες στην φύση, με πολλά εργαστήρια και  εκδρομές. Περισσότερο όμως, αυτό που μετράει σε μία  κατασκήνωση εξωτερικού είναι η γνωριμία με άλλους Οδηγούς, η συμβίωση και η συνύπαρξη, η ανταλλαγή εμπειριών και η γνωριμία με τους άλλους πολιτισμούς και τις γειτονικές μας κοινωνίες

Όλα τα έντυπα για τις κατασκηνώσεις εξωτερικού που θα χρειαστείτε (δήλωση συμμετοχής, πιστοποιητικό υγείας), αλλά και τον Κανονισμό Ταξιδίων, μπορείτε να τα κατεβάσετε από τα Χρήσιμα Αρχεία του Τμ. Διεθνών Σχέσεων.

Φωτογραφικό Υλικό