Διεθνές Διαβατήριο

Τεχνική Εκπαίδευση "Διεθνές Διαβατήριο"

H Τεχνική Εκπαίδευση «Διεθνές Διαβατήριο» διοργανώνεται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδεύσεων. Απευθύνεται σε Στελέχη όλων των βαθμίδων και Μέλη του ΣΕΟ.
H Τεχνική Εκπαίδευση «Διεθνές Διαβατήριο», αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή μέλους μας σε Διεθνή Οδηγική δραστηριότητα, ή εκπροσώπηση.

Στόχος
- Η προετοιμασία των συμμετεχόντων για άρτια οργάνωση ή συμμετοχή σε Διεθνή Οδηγική δραστηριότητα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
- Η ευαισθητοποίηση και προετοιμασία των συμμετεχόντων να προάγουν την ιδέα της παγκοσμιότητας στην Ομάδα, το Τ.Τ. ή κάθε άλλη Οδηγική τους δραστηριότητα.

Περιεχόμενο
Στα θέματα του Διεθνούς Διαβατηρίου περιλαμβάνονται:

Οργάνωση αποστολής (ταξίδι, κατασκήνωση, σεμινάριο, συνέδριο)
Κανονισμός Ταξιδιών ΣΕΟ
Θέματα Παγκόσμιου Οδηγισμού
Οργανώσεις Νέων
Ενημέρωση προγράμματος τριετίας WAGGGS
Εθνικά θέματα (Οι ελληνικές θέσεις στο εξωτερικό)
Παρουσίαση Ελληνικής Αποστολής
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Θέματα Παγκοσμιότητας  - Διεθνείς τάσεις και συνθήκες
Πολιτική Διαμεσολάβηση (Lobbying & Advocacy)

Σημείωση: Τα θέματα τροποποιούνται με ευθύνη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων ανάλογα με την εποχή διεξαγωγής του και τις ιδιαίτερες ανάγκες του ΣΕΟ (πχ. περίοδος Παγκόσμιου Συνεδρίου, Περίοδος Ευρωπαϊκού Συνεδρίου, Διεθνείς Εξελίξεις, κ.λ.π.)

Δικαίωμα Συμμετοχής
Στελέχη όλων των Κλάδων
Εκπαιδευτές - Κατασκηνωτές
Μέλη ΤΣ / Έφοροι / Μέλη Κεντρικής Διοίκησης

Προϋποθέσεις
Να έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία την Α’ και Β’ Ενότητα
Να μιλούν καλά τουλάχιστον Αγγλικά
Να είναι τουλάχιστον 18 ετών

Διάρκεια
2 πλήρεις ημέρες

Αριθμός εκπαιδευομένων
Τουλάχιστον 15

Αρχηγείο
Την ευθύνη της οργάνωσης της Εκπαίδευσης έχει το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων με στελέχωση του Αρχηγείου από Μέλη του ή άλλους Εκπαιδευτές του ΣΕΟ ή άλλης εθνικής Οργάνωσης καθώς και με επισκέπτες ομιλητές από διάφορους φορείς (Υπουργείο Εξωτερικών, ΕΣΟΝΕ, Youth Forum, Europe Region, WAGGGS κλπ.).

Σύνθεση Αρχηγείου
Η/Ο Αρχηγός της Τεχνικής Εκπαίδευσης πρέπει να έχει Δίπλωμα και Εντολή Εκπαιδευτή
Τα Μέλη του Αρχηγείου πρέπει να έχουν Άδεια ή Δίπλωμα Εκπαιδευτή, να έχουν παρακολουθήσει την Τεχνική Εκπαίδευση «Διεθνές Διαβατήριο» και να έχουν Διεθνή Οδηγική εμπειρία.

Σημείωση: Η Εκπαίδευση «Διεθνές Διαβατήριο» οργανώνεται σε ετήσια βάση ανάλογα με τις ανάγκες εκπροσώπησης του ΣΕΟ στην Ελλάδα και το εξωτερικό.