Εισφορά Ημέρας Σκέψης

Στο 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο το 1932 που πραγματοποιήθηκε στην Πολωνία, ένας συμμετέχοντας πρότεινε ότι εφόσον τα γενέθλια παραδοσιακά περιέχουν δώρα, οι Οδηγοί θα μπορούσαν να δείχνουν την εκτίμησή τους και την φιλία τους την Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης, προσφέροντας μια εθελοντική εισφορά στην Παγκόσμια Οργάνωση, προκειμένου να υποστηρίξουν τον Οδηγισμό σε άλλες χώρες.

Η Olave έγραψε σε όλους τους Οδηγούς ζητώντας τους να δωρίσουν μια μόνο πέννα, κι έτσι η Συνδρομή της Παγκόσμιας Ημέρας Σκέψης καθιερώθηκε. Από τότε, χορηγίες που πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και αποστέλλονται στην εισφορά της Παγκόσμιας Ημέρας Σκέψης της WAGGGS, υποστηρίζουν την ανάπτυξη του Οδηγισμού σε όλο τον κόσμο. Οι δωρεές εξασφαλίζουν την παροχή μη επίσημων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, υποστηρίζουν τις δράσεις των Μελών Οργανώσεων, στηρίζουν τους Οδηγούς να αναπτύξουν προσόντα ηγεσίας και συνηγορίας και βοηθούν στο να μεγαλώσει και να εξαπλωθεί η Οργάνωση με περισσότερους Οδηγούς σε όλο τον κόσμο.

Μπορείτε να καταθέσετε και εσείς τη δική σας συνδρομή στον λογαριασμό του ΣΕΟ στην Alpha Bank 120 00 2002002544 με την υπόδειξη Εισφορά Ημέρας Σκέψης