Τοπικό Συμβούλιο & Στελέχη

Πρόεδρος:  Ελένη Σακαλόγλου (Ιδρύτρια Τοπικού Τμήματος Καλογρέζας)(έως 31/05/2019)

Τοπική Έφορος:Παναγιώτα Μιμήκου(εως 31/05/2019)

Ταμίας: Θεοδώρα Κούτρα(εως 31/05/2019)

Αρχηγός Κλάδο Αστεριών :Ειρήνη Ξύνα(έως 31/08/2019)

Βοηθός Κλάδο Αστεριών: Σαββίνα Χατζηπαναγιωτίδου (έως 31/08/2019)

Αρχηγός Κλάδο Πουλιών :Μαριάννα Μισαηλίδου(έως 31/08/2019)

Βοηθός Κλάδο Πουλιών- Γοργό Πουλί :Χρήστος Παπαγεωργίου (έως 31/08/2019)

Αρχηγός Κλάδο Οδηγών  Κωνσταντίνα Γκότση(έως 31/08/2019)

Βοηθός Κλάδο Οδηγών (παιδιά ηλικίας 11-14 ετών)Έλενα Μανικοπούλου (έως 31/08/2019)