Τοπικό Συμβούλιο & Στελέχη

Πρόεδρος: Μαρία Κεφαλά - Καλαντζή (έως 31/8/12)
Τοπική Έφορος: Mαρία Ζαλαβρά (έως 31/8/12)


Αρχηγός Γαλαξία:      Ρούλα Ψύρρα ( έως 31/8/12)

Αρχηγός Σμήνους:      Καλαντζή-Κεφαλά Μαρία  (1ου)

Αρχηγός Ομάδας Οδηγών:     Ελένη Τάση  (έως 31/8/12)

Αρχηγός Ομάδας Μεγ.Οδηγών: