Έχετε επιλέξει:            
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Αγριά

Τοπικό Συμβούλιο & Στελέχη

Πρόεδρος: Χαρούλα Λαούδη (έως 31/8/17)

 Τοπική Έφορος: Ευαγγελία Κασσαβέτη (έως 31/8/18)

 Αρχηγός Γαλαξία: Δώρα Γκόβαρη
        Υπαρχηγός: Ελευθερία Μώρου

 Αρχηγός Σμήνους: Ειρήνη Τόκα
        Υπαρχηγός: Νίκος Μόκκας 
        Υπαρχηγός: Βάσια Κατσούλη 

 Αρχηγός Ομάδας Οδηγών: Ευαγγελία Κασσαβέτη
        Υπαρχηγός: Αποστολία Βέργου 
        Υπαρχηγός
Γεωργία Τσιακατήρη

 Αρχηγός Ομάδας Μεγάλων Οδηγών: Βάσια Κατσούλη
        Βοηθός: Δημήτρης Γκούβας