Τοπικό Συμβούλιο & Στελέχη

Πρόεδρος: Φανή Αραμπατζή (έως 31/8/12)

Τοπική Έφορος: Δήμητρα Παπακωνσταντίνου (έως 31/8/12)

Αρχηγός Ομάδας Οδηγών: Μαρίτσα Βατού ( έως 31/8/11)