Έχετε επιλέξει:            
ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗ
Κορωπί

Κορωπί

Το Τοπικό Τμήμα Κορωπίου απαρτίζεται από τέσσερις Ομάδες στους τέσσερις Κλάδους και το Τοπικό Συμβούλιο.

Η Εστία μας βρίσκεται επί της Οδού Νικ. Κουλοχέρη 14


Οι ώρες που συγκεντρώνονται οι ομάδες μας ανα Κλάδο είναι:

Κλάδος Αστεριών (5-7 ετών): Κυριακή 11:00-12:30 
Κλάδος Πουλιών (7-11 ετών): Σάββατο 13:00-15:00 
Κλάδος Οδηγών (12-14 ετών): Κυριακή 16:00 -18:00
Κλάδος Μεγάλων Οδηγών (15-18 ετών): Κυριακή 18:00-20:00

Κορωπί