Έχετε επιλέξει:            
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Πάτρα

Πάτρα

Αστέρια (5-7 ετών): Νικήτα 9-13 & Καραντζά, 
Σάββατο 12.00 - 13.30

Πουλιά (7-11 ετών): Νικήτα 9-13 & Καραντζά, 
Σάββατο 12.00 - 14.00
                               Γιαννιτσών 19
Σάββατο 12.00 - 14.00

Οδηγοί (11-14 ετών):Βαλτετσίου 19 & Κανακάρη - Σάββατο 12:00 - 14:00

Μεγάλοι Οδηγοί (14-17 ετών): Βαλτετσίου 19 & Κανακάρη - Σάββατο 17:00 - 19:00

Πάτρα

Διεύθυνση Εστιών:  1. Νικήτα 9-13,  262 24 Πάτρα
2. Γιαννιτσών 19, 262 23 Πάτρα                               3. Βαλτετσίου 19,  262 25 Πάτρα

e-mail: ttpatras@seo.gr
Σελίδα Facebook:
ΣΕΟ Τοπικό Τμήμα Πάτρας

Κεντρικά Γραφεία του Σ.Ε.Ο. :                                                                      Διεύθυνση: : Ξενοφώντος 10, 10557 Αθήνα,     e-mail: valiab@seo.gr

 

Φόρμα Επικοινωνίας