Τοπικό Συμβούλιο & Στελέχη

Πρόεδρος: Σοφία Κυριακάκη (εως 31/8/11)
Τοπική Έφορος: Αγγελική Δαγκλή (εως 31/8/11)