Τοπικό Συμβούλιο & Στελέχη

Πρόεδρος: Αννίτα Τσοπανέλλη (έως 31/08/17)
Τοπική Έφορος: Ιωάννα Παναγιωτίδη (έως 31/08/16)