Τοπικό Συμβούλιο & Στελέχη

Πρόεδρος: Βασιλεία Σαράφη (έως 31/8/12)
Τοπική Έφορος: Ευγενία Κολοκυθά - Δανδουλάκη (έως 31/8/12)