Έχετε επιλέξει:            
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Λάρισα

Τοπικό Συμβούλιο & Στελέχη

Πρόεδρος: Μαρία Ρουσοπούλου (έως 31/08/2021)

Τοπική Έφορος: Κατερίνα Χατζούλη (έως 31/08/2021)


Αρχηγός Γαλαξία: Καλυψώ Μασούρα (έως 31/08/2020)

Αρχηγός 1ου Σμήνους: Μαρία Χλόπτσιου (έως 31/08/2020)

Αρχηγός 2ου Σμήνους: Κατερίνα Μπεθάνη (έως 31/08/2020)

Αρχηγός Ομάδας Οδηγών: Μαριάννα Βουλελίκα (έως 31/08/2020)

Αρχηγός Ομάδας Μεγάλων Οδηγών: Στέλλα Ντέλλα (έως 31/08/2020)