Τοπικό Συμβούλιο & Στελέχη

Πρόεδρος:Φωτεινή Γκίρκογλου

Τοπική Έφορος: Χρυσή Σαββόγλου

Βοηθός Εφόρου:Μαρία Παπανδρέου