Έχετε επιλέξει:            
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Δράμα

Τοπικό Συμβούλιο & Στελέχη

Πρόεδρος: Τάντα Θεοδωρίδου (έως 31/8/12)
Τοπικός  Έφορος: Πάτυ Κωνσταντινίδου (έως 31/8/12)


Αρχηγός Γαλαξία: Αραμπατζόγλου Γιούλη  (1ου)

Αρχηγός Σμήνους: Βασιλείου Λένα

Αρχηγός Ομάδας Οδηγών: Γιούλη Αραμπατζόγλου (έως 31/8/11)

Αρχηγός Ομάδας Μεγ.Οδηγών: Σαρακινιώτης Μιχάλης