Έχετε επιλέξει:            
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Τρίπολη

Τοπικό Συμβούλιο & Στελέχη

Πρόεδρος: Μαρία Τσιώλη (έως 31/8/17)
Τοπική Έφορος: Δέσποινα Δαγρέ (έως 31/8/17)


Αρχηγός 1ου Γαλαξία: Αφροδίτη Ζαχαροπούλου

 Αρχηγός 2ου Σμήνους: Γιάννης Κωνσταντίνου

Αρχηγός 1ης Ομάδας Οδηγών: Αφροδίτη Ζαχαροπούλου

Αρχηγός 1ης Ομάδας Μεγ.Οδηγών:  Δημήτρης Ζαχαρόπουλος