Χρήσιμα Αρχεία

Οδηγία σχετικά με μητρώο 2016

download docx

Φόρμα "Ταμειακή Κατάσταση"

download xlsx

Φόρμα "Οικονομικός Απολογισμός"

download xlsx

Φόρμα "Προϋπολογισμός"

download xlsx

Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης 17-18

download doc

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις & φόρμα καταχώρησης νέου μέλους

download xlsx