Προγράμματα χρονιάς παλαιότερων ετών

"Κινούμενος Στόχος" Συνθημα Χρονιάς 2011-2012

download zip

"Οδηγός στην κουζίνα" Σύνθημα Χρονιάς 2013-2014

download zip

"Οι οδηγοί παίρνουν τα βουνα..." Σύνθημα Χρονιάς 2014-2015

download pdf