Χρήσιμα Αρχεία

Μνημόνιο Συνεργασίας ΥΠΠΕΝ - ΣΕΟ 2016

download pdf

Αιγίδα της ΚΕΔΕ για τις Κατασκηνώσεις 2017

download pdf

Κανονισμός Κατασκηνώσεων 2018

download pdf

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Κατασκηνώσεων 2018

download pdf

Ασφάλεια στην Κατασκήνωση

download pdf

Έντυπα για κατασκηνωτές & Αρχηγούς - Κλ. Αστεριών 2018

download zip

Έντυπα για κατασκηνωτές & Αρχηγούς - Κλ. Πουλιών 2018

download zip

Έντυπα για κατασκηνωτές & Αρχηγούς - Κλ. Οδηγών 2018

download zip

Έντυπα για κατασκηνωτές & Αρχηγούς Κλ. Μεγ. Οδηγών 2018

download zip
Σελίδα 1/2