Χρήσιμα Αρχεία

Μνημόνιο Συνεργασίας ΥΠΠΕΝ - ΣΕΟ 2016

download pdf

Κανονισμός Κατασκηνώσεων 2018

download pdf

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Κατασκηνώσεων 2018

download pdf

Ασφάλεια στην Κατασκήνωση

download pdf

Έντυπα για κατασκηνωτές & Αρχηγούς - Κλ. Οδηγών 2019

download zip

Έντυπα για κατασκηνωτές & Αρχηγούς - Κλ. Αστεριών 2019

download zip

Έντυπα για κατασκηνωτές & Αρχηγούς - Κλ. Πουλιών 2019

download zip

Έντυπα για κατασκηνωτές & Αρχηγούς Κλ. Μεγ. Οδηγών 2019

download zip

Οδηγίες για Ταμίες Κατασκηνώσεων

download zip