Έρευνα για την αντίληψη του επίπεδου ατομικής ευτυχίας

Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Οδηγικές οργανώσεις της Σλοβενίας, του Βελγίου και της Ισπανίας, συμμετέχει σε πρόγραμμα με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την έρευνα νέων μεθοδολογιών και την εκπαίδευση των ενήλικων μελών τους πάνω στη συνεκπαίδευση αγοριών και κοριτσιών μέσα στο Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα.

Για το σκοπό αυτό το ΣΕΟ διεξάγει έρευνα τα αποτελέσματα της οποίας θα αναλυθούν στις εκπαιδευτικές συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν στις τέσσερις χώρες.

Η έρευνα είναι ανώνυμη και αφορά ενήλικες, μέλη και μη του ΣΕΟ ενώ χρειάζονται περίπου 20 λεπτά για να ολοκληρωθεί. Μπορείτε να μπείτε από lap top και desk top αλλά όχι από smart phone ή Tablet στην διεύθυνση:

http://limesurvey2.psych.uw.edu.pl/index.php/128344/lang-el

Δώστε λίγο χρόνο να τη συμπληρώσετε και προωθήστε την σε φίλους σας.

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή!

Εκτύπωση Αποστολή σε φίλο/η Πίσω