Λειτουργία γραφείων Σ.Ε.Ο. τον Αύγουστο

Σας ενημερώνουμε ότι τα κεντρικά γραφεία του Σ.Ε.Ο. θα παραμείνουν κλειστά από 14 έως 29 Αυγούστου 2017.

Για περιπτώσεις ανάγκης επικοινωνήστε με τον/την  Τοπικό/ή σας Έφορο ή με τον/την Περιφ. Έφορο.

Μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση seo@seo.gr με την ένδειξη "Επείγον"

Εκτύπωση Αποστολή σε φίλο/η Πίσω