Εκπαιδεύσεις Ηγεσία

Εκπαιδεύσεις Ηγεσία

Τώρα που ολοκλήρωσες τη Βασική εκπαίδευση μπορείς να συνεχίσεις την εκπαιδευτική σου διαδρομή στην επόμενη φάση του εκπαιδευτικού σχήματος του ΣΕΟ: «Ηγεσία στην Κοινωνία» και «Ηγεσία στη Φύση».

Το πρώτο πεντάμηνο του 2018 οργανώνονται οι παρακάτω εκπαιδεύσεις ηγεσίας:

1) «Ηγεσία στην Κοινωνία» (Ε18-11) Η εκπαίδευση θα ξεκινήσει το Δεκέμβριο με τις συναντήσεις εξ αποστάσεως & θα ολοκληρωθεί 9-11 Μαρτίου στη Βόρειο Ελλάδα. Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 15/12/17

2) «Ηγεσία στη Φύση» (Ε18-12) Η εκπαίδευση θα ξεκινήσει στο τέλος Ιανουαρίου με τις συναντήσεις εξ αποστάσεως & θα ολοκληρωθεί 13-15 Απριλίου Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 15/1/18

3) «Ηγεσία στη Φύση» (Ε18-13) Η εκπαίδευση θα ξεκινήσει στο τέλος Φεβρουαρίου με τις συναντήσεις εξ αποστάσεως & θα ολοκληρωθεί 18-20 Μαΐου Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 15/2/18

Το κόστος είναι € 60,00. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας δηλώσεων εφόσον συνοδεύονται από προκαταβολή  € 15,00. 
Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις στο training@seo.gr

Εκτύπωση Αποστολή σε φίλο/η Πίσω