Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού στη Δυτική Αττική

Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού βρίσκεται στην πρώτη γραμμή βοήθειας στην πληγείσα περιοχή της Δυτικής Αττικής, σε συνεργασία με το Συντονιστικό Κέντρο της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής  Αττικής .

Τα Τοπ. Τμήματα Ελευσίνας και Μεγάρων διανέμουν νερό και ξηρά τροφή στους πληγέντες των περιοχών τους, γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη.

Το δίκτυο των Περιφερειακών Εφόρων Αττικής, συντονίζει την δημιουργία κλιμακίων για μετάβαση επι τόπου, μόλις αυτό επιτραπεί από τις αρμόδιες αρχές.

Είμαστε σε ετοιμότητα!

Φωτογραφικό Υλικό

Εκτύπωση Αποστολή σε φίλο/η Πίσω