Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού

Δείτε εδώ τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου  που προέκυψε μετά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού της 30ης Μαρτίου 2019 και την συνεδρίαση συγκρότησής του σε σώμα της 31ης Μαρτίου 2019

Εκτύπωση Αποστολή σε φίλο/η Πίσω