Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων 2018-19

Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων 2018-19

Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων 2018-19


Βασική Εκπαίδευση (Οκτώβριος 2018 έως Σεπτέμβριος 2019)
Ναυτοδηγική Εκπαίδευση 19-21/10/2018
Ηγεσία και Φύση (Οκτώβριος 2018 έως 11-13/1/2019)
Διεθνές Διαβατήριο 18-20/1/2019
Ηγεσία και Κοινωνία (Οκτώβριος 2018 έως 25-27/1/2019)

Ενσωμάτωση ΑμεΑ στον Οδηγισμό 11-12/5/2019
Ηγεσία και Φύση (Ιανουάριος 2019 έως 14-16/6/2019)
Τεχνικές Κατασκηνωτικές εκπαιδεύσεις 4 κλάδων (Καλοκαίρι 2019)

 

Εκτύπωση Αποστολή σε φίλο/η Πίσω