Πρόγραμμα Κεντρικής και Περιφερειακής Διοίκησης 2019-20

Δείτε το πρόγραμμα κεντρικής και περιφερειακής δοίκησης 2019-20, στα χρήσιμα αρχεία του Τμ. Ανάπτυξης στον παρακάτω σύνδεσμο

http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/1551/1551.pdf

Εκτύπωση Αποστολή σε φίλο/η Πίσω