Εκπαιδεύσεις «Ηγεσία και Κοινωνία» και «Ηγεσία και Φύση» 2019

Εκπαιδεύσεις «Ηγεσία και Κοινωνία» και «Ηγεσία και Φύση» 2019

Τώρα που ολοκλήρωσες τη Βασική εκπαίδευση μπορείς να συνεχίσεις την εκπαιδευτική σου διαδρομή στην επόμενη φάση του εκπαιδευτικού σχήματος του ΣΕΟ:

«Ηγεσία και Κοινωνία» και «Ηγεσία και Φύση».

Και οι δύο εκπαιδεύσεις θα ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο του 2019, με τις συναντήσεις εξ αποστάσεως και  θα ολοκληρωθούν με το δια ζώσης 3ήμερο το Μάιο 2019.

«Ηγεσία στη Φύση» (Ε19-12), Φεβρουάριος 2019 έως 17-19/5/2019 Δήλωση συμμετοχής (εδώ)

«Ηγεσία στη Κοινωνία» (Ε19-13), Φεβρουάριος 2019 έως 24-26/5/2019 Δήλωση συμμετοχής (εδώ)

Εάν θέλεις να συμμετάσχεις σε μία από τις δύο Ηγεσίες, θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις 31/12/19, να συμπληρώσεις την δήλωση συμμετοχής και να καταθέσεις στο λογαριασμό της Alpha bank IBAN:               GR 73 0140 1200 1200 0200 2013 147 προκαταβολή € 15,00 (η αιτιολογία κατάθεσης στην τράπεζα να είναι της μορφής: Kωδικός Εκπαίδευσης - Επώνυμο - Τ.Τ.  (π.χ. E15-2-ΠΑΠΑ-ΧΑΝΙΑ)

Το συνολικό κόστος είναι € 60,00. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας δηλώσεων εφόσον συνοδεύονται από προκαταβολή. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται. Εάν η ακύρωση γίνει αφού έχει ξεκινήσει η εκπαίδευση, τότε το συνολικό ποσό δεν επιστρέφεται. Η εξόφληση πρέπει να γίνει έως 31/3/2019.

Ο σκοπός των εκπαιδεύσεων αυτών - όπως περιγράφεται στον Κανονισμό Εκπαιδεύσεων - είναι:

«Η προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευόμενου μέσα από τη διεύρυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων και η διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών που του είναι χρήσιμες για την εξέλιξη του ρόλου του ως ηγέτη στην ομάδα και την κοινωνία. Επίσης, η τεκμηρίωση της Οδηγικής μεθόδου, έτσι ώστε να μπορεί ο εκπαιδευόμενος να δρα συνειδητά και τεκμηριωμένα στο πλαίσιο του ρόλου του με τρόπο που να υποστηρίζει τον σκοπό του Οδηγισμού».

Θέματα:

Ηγεσία και Κοινωνία:

 • Κοινωνία – Συμμετοχή – Εθελοντισμός
 • Στρατηγικός σχεδιασμός
 • Πλάνο δράσης, οργάνωση και διαχείριση μεγάλων δράσεων
 • Επικοινωνία και εκπροσώπηση
 • Δυναμική ομάδας
 • Ο Ηγέτης μέσα μας

 

Ηγεσία και Φύση:

 • Φύση – Συμμετοχή – Εθελοντισμός
 • Ζωή στη φύση
 • Πλάνο δράσης, οργάνωση και διαχείριση μεγάλων δράσεων στη φύση
 • Ιδεολογία στην πράξη
 • Η αξία του Οδηγικού Παιδαγωγικού Προγράμματος στη φύση
 • Ο Ηγέτης μέσα μας

Οι Ηγεσίες, όπως πιθανά θα γνωρίζεις, έχουν τρίμηνη διάρκεια και αποτελούνται από δύο μέρη:

Το πρώτο μέρος πραγματοποιείται  εξ΄αποστάσεως, σε ομάδες των 4-6 ατόμων. Η κάθε ομάδα με την βοήθεια ενός Εκπαιδευτή (facilitator) πραγματοποιεί συναντήσεις μέσω διαδικτύου, στις οποίες συζητούν εκπαιδευτικά θέματα και προετοιμάζουν ένα project. Υπολόγισε πως εκτιμάται ότι θα χρειαστεί να αφιερώνεις στην εκπαίδευση, για συναντήσεις και προσωπική εργασία, 4-6 ώρες ανά εβδομάδα.

Το δεύτερο μέρος πραγματοποιείται δια ζώσης και έχει διάρκεια τριών ημερών. Σε αυτό το μέρος, η κάθε ομάδα υλοποιεί το project της και συμμετέχει σε εκπαιδευτικά θέματα.

Για να ολοκληρώσεις την εκπαίδευση, η συμμετοχή σου είναι απαραίτητη τόσο στο εξ΄αποστάσεως όσο και στο δια ζώσης μέρος.

Προκειμένου, να συνεχίσεις και στην τρίτη φάση του εκπαιδευτικού μας σχήματος, «Νέοι Ορίζοντες» και έτσι, να ολοκληρώσεις την Γενική σου εκπαίδευση, θα πρέπει να έχεις παρακολουθήσει και τις δύο Ηγεσίες.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις στο training@seo.gr

Εκτύπωση Αποστολή σε φίλο/η Πίσω