36η Συνάντηση Ομάδων Συνεργασίας στην Κέρκυρα

36η Συνάντηση Ομάδων Συνεργασίας

18-21 Οκτωβρίου 2019

Κέρκυρα

Μια ακόμα Συνάντηση τελείωσε... 150 φίλες από 26 Ομάδες Συνεργασίας μοιραστήκαμε 3 υπέροχες ημέρες στη φιλόξενη Κέρκυρα! 

Αξέχαστες αναμνήσεις, καινούργιες εμπειρίες θα μας συνοδεύουν μέχρι την 37η Συνάντησή μας στην Πάτρα τον Μάιο 2020.

Σας περιμένουμε!

Φωτογραφικό Υλικό

Εκτύπωση Αποστολή σε φίλο/η Πίσω