<< Η Βιβλιοθήκη των Μυστικών>>

<< Η Βιβλιοθήκη των Μυστικών>>

Το Σαββατοκύριακο 23-24 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση Ενωμοταρχών και Υπενωμοταρχών στον Παιδικό Σταθμό <<Βιολέτα>>, Μαγούλα,με τα Τοπικά Τμήματα των Μεγάρων, Ελευσίνας, Ν.Σμύρνης. << Η Βιβλιοθήκη των Μυστικών>> άνοιξε και οι Οδηγοί μεταφέρθηκαν στη σχολή μαγείας του Hogwarts, προκειμένου να εκπαιδευτούν κατάλληλα, και να αποκτήσουν την δύναμη να νικήσουν τον " Βόλντεμορτ".
Εκτύπωση Αποστολή σε φίλο/η Πίσω