Ενημέρωση για τις Εκπαιδεύσεις

Ενημέρωση για τις Εκπαιδεύσεις

Όπως θα δείτε στον πίνακα που ακολουθεί έχουν ανοίξει 3 Εκπαιδεύσεις και μπορείτε να αρχίσετε να δηλώνετε.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ  Ε20-1

Απευθύνεται: Σε όλους τους Εκπαιδευτές (Υποψήφιους, Άδειες, Δίπλωμα) με ή χωρίς Εντολή.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2uTkDc4ukka1nt0aopQW6c5EDeLZ31BGn7brhJZf4ihUOTRDSDNZMEFITUxDMlJNWDRLRlNGMTcxTS4u

ΒΑΣΙΚΗ ΕΔ ΘΕΣ/ΚΗ     Ε20-ΕΔ3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (επισυνάπτεται το εγχειρίδιο)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2uTkDc4ukka1nt0aopQW6c5EDeLZ31BGn7brhJZf4ihUODZNNDUxQTg3Qko0WEhXV05TQUlQWDZaTi4u

ΒΑΣΙΚΗ ΕΔ ΚΡΗΤΗ      Ε20-ΕΔ5 ΚΡΗΤΗ (επισυνάπτεται το εγχειρίδιο)         

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2uTkDc4ukka1nt0aopQW6c5EDeLZ31BGn7brhJZf4ihUODZNNDUxQTg3Qko0WEhXV05TQUlQWDZaTi4u

Η Κατάθεση όλου του ποσού για κάθε Εκπαίδευση γίνεται στον λογαριασμό του ΣΕΟ  στην Alpha Bank με IBAN   GR7301401200120002002013147, και αιτιολογία τον κωδικό της εκπαίδευσης και το επώνυμό σας, συγχρόνως με την αποστολή της δήλωσης.

Εκτύπωση Αποστολή σε φίλο/η Πίσω