Πρόγραμμα «Φυσικά και είμαι μέσα!»

Πρόγραμμα «Φυσικά και είμαι μέσα!»

Ο Κλάδος Οδηγών δημιούργησε για την Οδηγική Χρονιά 2019-2020 το Πρόγραμμα «Φυσικά και είμαι μέσα!»

Οι Οδηγοί καλούνται να πραγματοποιήσουν σαν Ενωμοτία ή Ομάδα προκλήσεις προκειμένου να βιώσουν, να προσφέρουν και να ευαισθητοποιήσουν τους άλλους για να καταλάβουν τη σημαντικότητα της φύσης!

Παρακάτω θα βρείτε τις πληροφορίες του Προγράμματος:

-Γράμμα Στελεχών

-Οδηγίες

-Πακέτο Α΄Φάσης

Εκτύπωση Αποστολή σε φίλο/η Πίσω