Κάνουμε πράξη το ΕΣΟ ΕΤΟΙΜΟΣ

Κάνουμε πράξη το ΕΣΟ ΕΤΟΙΜΟΣ

Τα ενήλικα μέλη μας συμβάλλουν εθελοντικά στις προσπάθειες των Δήμων της χώρας για την υποστήριξη των πολιτών, προσφέροντας υπηρεσίες σε τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών ή στη διανομή αγαθών πρώτης ανάγκης και φαρμάκων ή σε όποια άλλη υπηρεσία υποστήριξης οργανώνει ο Δήμος, ακολουθώντας τους προβλεπόμενους κανόνες ασφάλειας.

#odigismos

#esoetoimos

 

Εκτύπωση Αποστολή σε φίλο/η Πίσω